Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Introducere

Scopul secţiunii este acela de a oferi informaţii necesare pentru a înţelege în detaliu Programul Operaţional Regional şi de a genera indirect cereri de finanţare bune. Daca eşti un potenţial solicitant, un jurnalist sau un cercetător, în această secţiune vei găsi materiale ajutătoare, precum:

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:

- Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;
- Imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
- Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.;
- Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Cine poate solicita finanţare?

Solicitanţii de fonduri pot fi:
- Autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);
- Instituţiile publice, cum ar fi cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
- Companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici ţi mijlocii) şi microintreprinderile.

Care sunt rezultatele preconizate ale Programului Operational Regional ?

Aceasta subsectiune prezinta o parte dintre rezultatele POR preconizate pana in anul 2015. Acesti indicatori nu reprezinta doar o lista de dorinte. Ei pot fi indepliniti – insa numai prin implicarea autoritatilor publice, a ONG-urilor, a IMM-urilor si a cetatenilor.

Obiectivul strategic al POR urmareste:
- Crearea a 15 000 de noi locuri de munca pana la sfarsitul anului 2015.
- Stoparea cresterii disparitatilor interregionale in ceea ce priveste PNB pe cap de locuitor.

Rezultate specifice urmarite pana in anul 2015:
- peste 800 km de drumuri judetene – reabilitate/construite/modernizate;
- peste 200 km de sosele de centura – reabilitate/construite/modernizate;
- 50 de centre de sanatate reabilitate sau modernizate;
- 510 unitati mobile pentru situatii de urgenta – echipate;
- 3 000 de noi locuri de munca, prin sprijinirea microintreprinderilor;
- 4 000 de noi locuri de munca in cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite;
- 500 de ha de spatii industriale reabilitate;
- 50 de cladiri de patrimoniu reabilitate;
- 50 de proiecte de investitii pentru dezvoltarea potentialului turistic al zonelor naturale;
- 400 de scoli reabilitate sau modernizate

Fondurile Structurale ale UE

Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabila tuturor statelor membre, totalul alocarilor financiare fiind de 336 mld. euro in perioada 2007 – 2013. Fondurile Structurale contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operationale, acestea din urma fiind elaborate la nivel national.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007 - 2013

Obiectivul "Convergenta": destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza.
Obiectivul "Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca": destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori).
Obiectivul "Cooperare Teritoriala Europeana": urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Programele Operationale, in functie de eligibilitatea regiunilor, sunt finantate prin intermediul a trei "reglementari financiare" cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.

Fondurile Structurale ale UE pentru perioada 2007 – 2013

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): investitii in transport, crearea de noi locuri de munca, proiecte de dezvoltare locala, antreprenoriat.
Fondul Social European (FSE): promoveaza integrarea somerilor si a grupurilor dezavantajate pe piata muncii, prin finantarea unor masuri de instruire si a unor sisteme de recrutare si asistenta.
Fondul de Coeziune (FC): asista cele mai putin prospere state membre ale Uniunii Europene cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90 % din media comunitara.
In perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt eligibile pentru Programele Operationale sub obiectivele Convergenta si Cooperare Teritoriala.

PROGRAMELE OPERATIONALE ROMANESTI 2007-2013

In perioada 2007-2013 Romania va primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
Aproximativ 98% din aceasta suma va fi alocata pentru sapte Programe Operationale in cadrul obiectivului "Convergenta" (diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre regiunile UE).
Cele 2% ramase vor fi alocate pentru sase Programe Operationale sub obiectivul "Cooperare teritoriala" cu tarile invecinate.

Programele Operationale in Romania (total contributie UE 19,667 miliarde euro in perioada 2007 – 2013)

Obiectivul Convergenta al Programelor Operationale

Program Operational (PO) Procent sume alocate
din bugetul total
     Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)
1. PO Transport 23%      Ministerul Transporturilor
2. PO Mediu 23%      Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
3. PO Regional (POR) 19%      Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţăiei Publice
4. PO Dezvoltarea Resurselor Umane 18%      Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
5. PO Cresterea Competitivitatii Economice 13%      Ministerul Economiei
6. PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative 1%      Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
7. PO Asistenta Tehnica 1%      Ministerul Fondurilor EuropeneObiectivul Cooperare Teritoriala al Programelor Operationale

Program Operational (PO)                     Procent sume alocate
din bugetul total
     Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)
8-13. PO Cooperare Teritoriala 2%      Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Adiministraţiei Publice