Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Evaluarea programului

PLANURI DE EVALUARE                    RAPOARTE DE EVALUARE

 

Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013), precum şi regulile generale pentru aceste activităţi sunt prevăzute de Regulamentul General al Consiliului (CE) nr. 1083/2006, care stabileşte dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune (Articolele 36, 47-49).

Regulamentul stipulează faptul că evaluarea ex-ante a programelor operaţionale reprezintă responsabilitatea statelor membre, iar evaluarea ex-post reprezintă responsabilitatea Comisiei. Textul regulamentului mai menţionează că pe parcursul perioadei de programare „...statele membre vor realiza evaluări continue legate de monitorizarea programelor operaţionale, mai ales în cazurile în care monitorizarea programelor operaţionale relevă o îndepărtare semnificativă de la scopurile stabilite iniţial sau acolo unde sunt făcute propuneri pentru revizuirea programelor operaţionale ...".

Activitatea de evaluare continuă a POR 2007-2013 este prevăzută în cadrul Planului multianual de evaluare, care conţine strategia de evaluare a POR pentru toată perioada de implementare. Acest plan este de natură orientativă şi de aceea procesul de evaluare este cel mai bine gestionat prin Planuri Anuale de Evaluare, mai specifice şi detaliate, care constituie repere pentru activităţile de evaluare a POR prevăzute în fiecare an de implementare.