Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Ghiduri Specifice 2014 - 2020

Calendar estimativ al lansărilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Mai 2017)


GHID SPECIFIC 1.2 - consultare publica -publicat in 29.08.2018

Comentariile/observatiile pot fi transmise pana la data de 28.09.2018 la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Ghidul Solicitantului. CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE CU TITLULPOR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7REGIUNI
POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7REGIUNI

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , pana la data de 21.09.2018.

 


 

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – VARIANTA IN CONSULTARE PUBLICA
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 8 august 2018.


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelurile cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 3 august 2018


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile , Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat - CONSULTARE PUBLICĂ.

Astfel eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 1 august 2018.

 


Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe, beneficiar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU) în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până în data de 04.07.2018, inclusiv.


Ghidul solicitantului – PROIECTE NEFINALIZATE Ambulatorii și Unități de primiri urgențe - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 25.06.2018, inclusiv.

Data publicării: 15.06.2018


 

Ghidul solicitantului aferent prioritatii de investitie 7.1, apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării, apelul 2 de proiecte - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 11.06.2018, inclusiv.

Data publicării: 23.05.2018

 


Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale - CONSULTARE PUBLICĂ
Data publicării: 07.05.2018.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 11.05.2018, inclusiv

 

 

 

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România - CONSULTARE PUBLICĂ

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 6 februarie 2018


Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A - Ambulatorii - CONSULTARE PUBLICĂ
Data publicării: 08 decembrie 2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 22 decembrie 2017, inclusiv.

 


Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, inclusiv Anexele ghidului - CONSULTARE PUBLICĂ. Data publicării: 6.12.2017

Eventualele observații/ propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 13.12.2017 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 


Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 

Orientări pentru grupurile de acţiune locală (GAL) privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori (Etapa a III-a mecanismului DLRC) - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații/propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - CONSULTARE PUBLICA
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 20.10.2017

 


 

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de aria prioritară 2 – încurajarea energiilor durabile - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 25 august 2017. 


 

Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la 11 august 2017.


Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" , Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - CONSULTARE PUBLICĂ

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 24 iulie 2017.

 

 


 

Ghid specific in consultare publica pentru Axa  prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea  B – CLĂDIRI PUBLICE, APEL DE PROIECTE DEDICAT SPRIJINIRII OBIECTIVELOR STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII, PREVĂZUTE DE ARIA PRIORITARĂ 2 – ÎNCURAJAREA ENERGIILOR DURABILE
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 21 iulie 2017

 


 

Ghid PI 11.1 CADASTRUCONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 05 iulie 2017


 

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învăţământ profesional şi tehnic - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 28.06.2017


 Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 5, PI 5.1 - patrimoniu cultural SUERD -  CONSULTARE PUBLICA

 

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 23.06.2017

 


 

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5, PI 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 27.06.2017, ora 17.00

 


 

Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 27.06.2017, ora 17.00.

Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls) 

 


 

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, sprijin antepreşcolar şi preşcolar, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 11.06.2017


 

 

Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 7, PI 7.1-Infrastructura de turism  - SUERD - CONSULTARE PUBLICA

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 9 iunie 2017


 Ghidul specific pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență 

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe - CONSULTARE PUBLICĂ

Apeluri :

P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni
P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 05 iunie 2017

 


Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Obiectivul specific 3.2 “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” Apel dedicat Zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - CONSULTARE PUBLICĂ

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 29 mai 2017

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Prioritatea de Investiții 6.1 - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 31.05.2017, ora 16.00.


 Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 30.05.2017, ora 16.00.
Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)


Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT - CONSULTARE PUBLICĂ

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 28.05.2017, ora 16.00.

 Macheta financiară, anexă la planul de afaceri (.xls)

 


Ghidul Specific pentru Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, aferent apelurilor dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei ITI Delta Dunării – CONSULTARE PUBLICĂ

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 16.05.2017


Ghidul specific 3.1 B ITI - Clădiri publice, apel dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării - CONSULTARE PUBLICĂ

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 10 mai 2017.


 Ghidul solicitantului  pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 16.05.2017.

 


Ghidul specific 2.1.B ITI-Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării – CONSULTARE PUBLICA

 

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 27 aprilie 2017.


Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Obiectivul specific 3.2 “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” - CONSULTARE PUBLICĂ

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 2 mai 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de  18 aprilie 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de  18 aprilie 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.3 “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de  18 aprilie 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de  18 aprilie 2017.

 


 

Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice

Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimative, urmând a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

          Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 23 martie 2017

 

Ghid specific-2.2 IMM ITI
Anexa 1 ITI. Formular_Cerere_finantare
Anexa1-1 ITI.Declaratie_eligibilitate
Anexa1-2 ITI.Declaratie_angajament
Anexa1-3 ITI.Declaratie_IMM
Anexa1-3-a ITI.Incadrare_IMM
Anexa1-4 ITI.Declaratie_eligibilitate_TVA
Anexa1-5 ITI.Plan de afaceri
Anexa1-5-a ITI.Plan de afaceri-Macheta
Anexa1-6 ITI.Declaratie_modificari
Anexa2 ITI.Lista_domenii_eligibile 2.2 ITI
Anexa3 ITI.Grila_CAE
Anexa4 ITI-Grila_ETF 2.2
Anexa5-Contract_finantare

Zona strategie ITI

 

          Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 21 martie 2017

            Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 4 februarie 2017, ora 16.00

           Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 21.01.2017

          Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  , până la data de 21.01.2017 

          Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 16.12.2016

          Ghidul specific 7.1 ITI

          Anexa 7.1.1 ITI Grila CAE

          Anexa 7.1.2 ITI Grila ETF

          Anexa 7.1.3 ITI Grila de verificare a conformității DALI/ SF 

          Anexa 7.1.4 ITI Grila de verificare a conformității PT

          Anexa 7.1.5 ITI Acordul de principiu pentru finanțare

          Anexa 7.1.6 ITI Formularul cererii de finanțare

          Anexa 7.1.7 ITI Contractul de finanțare (model orientativ)

          Model A Opisul cererii de finanțare

          Model B Declarația de eligibilitate

          Model C Declarația de angajament

          Model D Macheta privind analiza și previziunea financiară

          Model E Planul de marketing (model orientativ)

          Model F Acordul de parteneriat

          Model G Declarația privind modificările din procesul de evaluare

          Model H Lista de echipamente, lucrări și servicii

          Model I Raportul stadiului fizic al investiției (conținut-cadru)

          Model J Declarația privind nedeductibilitatea TVA

          Model K Tabel centralizator pentru numere cadastrale

          Model L Hotărâre de aprobarea proiectului (model orientativ)

          Model M Notă privind încadrarea în standardele de cost (model orientativ) 

          Zona ITI Delta Dunării

 

 

           Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,  până la 11.11.2016

           Ghidul specific 2.2 (draft 2)

           Anexa 1 Formularul cererii de finanțare

           Anexa 1-1 Declarația de eligibilitate

           Anexa 1-2 Declarația de angajament

           Anexa 1-3 Declarație IMM

           Anexa 1-3-a Încadrare IMM

           Anexa 1-4 Declarația privind eligibilitatea TVA

           Anexa 1-5 Plan de afaceri

           Anexa 1-5-a Plan de afaceri (machetă) 

           Anexa 2 Lista domeniilor de activitate eligibile

           Anexa 3 Grila CAE

           Anexa 4 Grila ETF

           Anexa 5 Contract de finanțare (model orientativ)

 

          Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ,  până la 30.11.2016.

          ITI Ghidul specific 5.2

          Anexa 5.2.1 ITI Grila CAE

          Anexa 5.2.2 ITI Grila ETF

          Anexa 5.2.2a ITI Grila de verificare a conformității DALI/ SF

          Anexa 5.2.2b ITI Grila de verificare a conformității PT

          Anexa 5.2.3 ITI Formularul cererii de finanțare

          Anexa 5.2.4 ITI Contractul de finanțare (model orientativ)

          Anexa 5.2.5 ITI Descrierea indicatorilor

          Model A Opisul cererii de finanțare  

          Model B Declarația de eligibilitate

          Model C Declarația de angajament 

          Model D Macheta privind analiza și previziunea financiară

          Model E Planul de reutilizare

          Model F Acordul de parteneriat

          Model G Declarația privind modificările din procesul de evaluare

          Model H Lista de echipamente, lucrări și servicii

          Model I Declarația privind nedeductibilitatea TVA

          Model J Tabel centralizator pentru numere cadastrale

          Zona ITI Delta Dunării

 

          Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 30.11.2016.

          ITI Ghidul specific 5.1

          Anexa 1 ITI Grila CAE

          Anexa 2 ITI Grila ETF 

          Anexa 3a ITI Grila de verificare a conformității - DALI

          Anexa 3b ITI Grila de verificare a conformității - PT

          Anexa 4 ITI Cost estimativ digitizare

          Anexa 5 ITI Etapizarea procedurii de intervenții

          Anexa 6 ITI Prezentarea proiectului (fișa-cadru) 

          Anexa 7 ITI Contractul de finanțare (model orientativ)

          Anexa 8 ITI Formularul cererii de finanțare

          Macheta financiară autorități publice centrale (APC) și unități administrativ-teritoriale (UAT)

          Macheta financiară ONG-uri și unități de cult

          Model A 5.1 ITI Opisul cererii de finanțare

          Model B 5.1 ITI Declarația de eligibilitate

          Model C 5.1 ITI Declarația de angajament 

          Model D 5.1 ITI Notă privind încadrarea în standardele de cost

          Model E 5.1 ITI Planul de marketing

          Model F 5.1 ITI Acordul de parteneriat

          Model G 5.1 ITI Declarația privind modificările din procesul de evaluare

          Model H 5.1 ITI Lista de echipamente, lucrări și servicii

          Model J 5.1 ITI Declarația privind nedeductibilitatea TVA

          Model K 5.1 ITI Tabel centralizator pentru numere cadastrale

          Model L 5.1 ITI Hotărâre de aprobare a proiectului (model orientativ)

          Zona ITI Delta Dunării

 

          Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 25.11.2016.

          ITI Ghidul specific 6.1

          Anexa 6.1.0 ITI Rețeaua TEN-T

          Anexa 6.1.1 ITI Grila CAE

          Anexa 6.1.2a ITI Grila ETF

          Anexa 6.1.2b ITI Grila SF DALI

          Anexa 6.1.2c ITI Grila PT

          Anexa 6.1.3 ITI Drumuri

          Anexa 6.1.4 ITI Formularul cererii de finanțare

          Anexa 6.1.5 ITI Contractul de finanțare (model orientativ)

          Anexa 6.1.6 ITI Zona de investiție teritorială integrată

          Model A - Opisul cererii de finanțare ITI 

          Model B - Declarația de eligibilitate

          Model C - Declarație teren și infrastructură

          Model D - Declarație de angajament

          Model E - Acordul de parteneriat

          Model F - Acordul-cadru de colaborare

          Model G - Declarația privind modificările în evaluare

          Model H - Lista de echipamente, lucrări și servicii

          Model I - Raportul stadiului fizic al investiției (conținut-cadru)

          Model J - Declarația privind nedeductibilitatea TVA

          Model K - Tabel centralizator pentru numere cadastrale

          Model L - Hotărâre de aprobare a proiectului (model orientativ)

          Model M - Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)

          Populația României pe localități la 1.01.2016

 

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la 05.10.2016.

ITI Ghidul specific PI 3.1A Clădiri rezidenţiale

Anexa 3.1.A-1 ITI - Formularul cererii de finanțare

Anexa 3.1.A-2 ITI - Grila CAE

Anexa 3.1.A-3 ITI - Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 3.1.A-3a ITI - Elemente relevante pentru punctarea subcriteriului 4.1 din Grila de evalure tehnică și financiară pentru fiecare componentă în parte

Anexa 3.1.A-3b ITI - Grila de analiză a conformității și calității SF/ DALI

Anexa 3.1.A-3c ITI - Grila de verificare a conformității proiectului tehnic

Anexa 3.1.A-4 ITI - Situații particulare aplicabile

Anexa 3.1.A-5 ITI - Harta cu zonarea climatică a României

Anexa 3.1.A-6 ITI - Descrierea indicatorilor

Anexa 3.1.A-7 ITI - Contractul de finanțare (model orientativ)

Model A - Opisul cererii de finanțare ITI

Model B - Declarația de eligibilitate

Model C - Declarația de angajament

Model D - Machetă financiară

Model F - Lista de echipamente lucrări servicii

Model G - Conținutul cadru al raportului privind stadiul fizic

Model H - Declarația privind nedeductibilitatea TVA

Model I - Notă privind încadrarea în standardele de cost

Model J - Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcției blocului

Zona ITI Delta Dunării 

 

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 29.08.2016. 

 

Anexa 3.1.B - 1 Cererea de finanţare (model)
Anexa 3.1.B-2 Grila de verificare a Conformității Administrative și Eligibilității
Anexa 3 1 B 3 - Grila ETF Cladire CF
Anexa 3.1 B-3a Tabel privind emisiile CO2
Anexa 3.1.B- 3.b Tabel privind consumul de energie primară
Anexa 3.1.B- 3.c Elemente relevante pentru punctarea sub-criteriului 4.1 din Grila de Evaluare Tehnică şi Financiară
Anexa 3.1.B- 3.d Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.B- 3.e Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.B- 3.f Cerințele minime de performanță energetică pentru clădirile existente
Anexa 3.1.B- 4 Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.B- 5 Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.B- 6 Contractul de finanţare (model orientativ)
Model A - Opisul Cererii de finanţare
Model B - Declaraţia de eligibilitate
Model C - Declaraţia de angajament
Model D - Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E - Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare
Model F - Lista de echipamente/lucrări/servicii
Model G - Acordul de parteneriat
Model H - Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model I - Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model J – Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investiție

 

 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 24.08.2016

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele formulare standard:
Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate
Anexa 1.2 – Declarația de angajament
Anexa 1.3 – Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoriile IMM
Anexa 1.4 – Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale
Anexa 1.5 – Planul de afaceri
Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară
Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile
Anexa 3 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare
Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare
Anexa 5 – Contractul de finanțare (model orientativ)

 Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor aferente consultării publice asupra Ghidului specific priorității de investiții 2.2

 

 

 

 

DOCUMENT CADRU DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE - AXA PRIORITARĂ 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE (arhiva cu anexe)


Anexa 1- Alocare orientativa pentru municipiile resedinta de judet
Anexa 2 - Distribuirea sumelor disponibile ale axei prioritare 4 a POR dupa anul 2018
Anexa 3 - Zone functionale urbane pentru municipiile resedinta de judet
Anexa 4 - Model orientativ de Acord de asociere pentru SIDU
Anexa 5 - Grila de verificare a admisibilitatii SIDU
Anexa 6 - Continut Cadru PMUD
Anexa 7 - Grila de verificare a conformitatii si admisibilitatii PMUD
Anexa 8 - Structura Cadru a Documentului Justificativ pentru finanțare din fonduri structurale și de investiții europene (Fonduri ESI) 2014-2020
Anexa 9 - Bugetul operațional al muncipiilor reședință de județ
Anexa 10 - Model fișă de proiect
Anexa 11 – Metodologia de prioritizare și selectare a proiectelor de către autoritatea urbană
Anexa 12 - Grila de verificare a admisibilității Documentului Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020
Anexa 13 – Acord de delegare a atribuțiilor dintre Autoritatea de Management pentru POR și municipiile reședință de județ
Anexa 14 – Referințe
Anexa 15a – Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

Anexa 15b – Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

 

 

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a lansat luni, 06 iunie a.c., un nou Ghid în consultare publică pentru POR 2014-2020.

Ghidul specific pentru axa prioritară 8, prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice,

Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 06 iulie 2016, ora 16.00.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiție 8.1, Obiectivul specific 8.3 ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea A - grup vulnerabil persoane vârstnice - Apelul de proiecte 8.3.A. – grup vulnerabil persoane vârstnice                                                                                   (Ghidul complet cu anexe - arhiva)
Anexa 1 Formularul cererii de finanțare cu certificarea aplicației (Model A)
Model A Certificarea cererii de finanțare
Model B Opisul cererii de finanțare
Model C Declarația de eligibilitate
Model D Declarația de angajament
Model E Acord de parteneriat
Model F Listă de echipamente/lucrări/servicii
Model G Declarația privind nedeductibilitatea TVA
Model H Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale /obiective de investiții
Model I Model orientativ hotărâre de aprobare a proiectului
Model J Model orientativ Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model K Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
Anexa 2 Grila CAE 8.3.A
Anexa 3 Grila de evaluare tehnică și financiară 8.3.A
Anexa 3.a. Grila de analiză a conformității DALI/SF 8.3 A
Anexa 3.b. Grila conformitate PT 8.3 A
Anexa 4 Tabel centralizator licențe 8.3.A
Anexa 5 Contract de finanțare – model orientativ 8.3 A
Anexa 6 Model fișa de proiect POCU
Anexa 7 Continut cadru raport privind stadiul fizic al investiției 8.3 A
Anexa 8 Model cerere catre AJPIS, solicitare informații servicii sociale
Tabel criteriul 2.1 procent persoane vârstnice

Tabel criteriul 2.4.

Tabel criteriul 2.5
Tabel criteriul 2.6 localități mici
Tabel criteriul 2.7 A
Tabel criteriul 2.7 B
Tabel criteriul 2.7 C
Tabel criteriul 2.8

 

 

 

 

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice- Programului Operațional Regional 2014-2020 publicat în data de 13.11.2015

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului Axa prioritară 5.2. – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului culturalProgramului Operațional Regional 2014-2020 publicat în data de 13.11.2015

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INIȚIATIVA PENTRU IMM-uri (draft)

Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

INTREBARI SI RASPUNSURI - GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL POR 2014-2020, Axa 3, PI 3.1, Op 3.1.A., publicat în data de 24.08.2015

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 6, PI 6.1 publicat în data de 30.07.2015

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat în vederea unei noi consultări publice “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microîntreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 01 martie 2016, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi (a doua versiune de lucru)

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre reconsultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale”.  Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 20 noiembrie a.c., ora 16.00.

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva)

Anexa 6.1.1 Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 6.1.2a Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate.

Anexa 6.1.2b Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov.

Anexa 6.1.2.1 Macheta Analiză și previziune financiară

Anexa 6.1.3 Opisul la cererea de finanţare

Anexa 6.1.4 Acordul cadru de colaborare 

Anexa 6.1.5 Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul

Anexa 6.1.6 Hotărâri ale  CDR și ale CJ Ilfov

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - (arhiva)

Anexa 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 5.2.2 - Grila de evaluare tehnică și financiară.

Anexa 5.2.3 –  Opisul la cererea de finanţare

Anexa 5.2.4 – Planul de reutilizare 

 

 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 13.11.2015

 

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism - (arhiva)

Anexa 7.1.1 – Grila CAE

Anexa 7.1.2 - Grila ETF

Anexa 7.1.3 - Opisul cererii de finanţare.

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Specific Prioritatii de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 24.08.2015

Anexa 3.1.A.1 – Completarea cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.1.1 – La completarea cererii de finanțare – contribuția Asociatiei de proprietari

Anexa 3.1.A.2 – Grila Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor

Anexa 3.1.A.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară aferentă componentei nr. ...

Anexa 3.1.A.3.1 - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 5 din Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 3.1.A.4 – Situaţii particulare aplicabile

Anexa 3.1.A.5 - Model Buget pentru fiecare componentă (bloc) a cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.6 – Harta cu zonarea climatică a României

Anexa 3.1.A.7 – Descrierea indicatorilor

Modelul A – Opisul cerererii de finanţare adaptat pentru prezentul apel de proiecte

Modelul B - Declaraţia de eligibilitate

Modelul C – Declarația de angajament

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 24.08.2015

Model A 5.1 Opisul Cererii de finanţare

Anexa 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 5.1

Anexa 2 - Grila de evaluare tehnică și financiară 5.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 31.07.2015

 Anexa 1 - Opisul cererii de finanțare

 Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile

 Anexa 3 - Grila de verificare preliminară a cererii de finanțare

 Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 6, PI 6.1 publicat în data de 30.07.2015

Documente Versiunea 31.07.2015

 

Anexa 8.1. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

Anexa 8.2. Grila de evaluare tehnico-financiară

Anexa 8.3. Opis la formularul cererii de finanțare

Anexa 8.4. Acord cadru de colaborare

Anexa 8.5. Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul