Apeluri Proiecte

15 Martie 2016

Instructiuni AM POR

 


 

Lansarea Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Ordinul nr. 5567/2018

Sinteza modificărilor

 


 

Lansarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate

Perioada de depunere a cererilor de finantare: 03 septembrie 2018, ora 12.00 – 15 octombrie 2018, ora 12.00

Ordinul 5575/2018

 


 

Corrigendum 1 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate

Ordinul 5569/2018

Sinteza modificarilor

 


 

Modificarea Documentului cadru de implementare – Axa prioritară 4 – publicat în data de 30.08.2018

Ordinul nr. 5568/2018

Orientări pentru Axa prioritară 4

Sinteza modificărilor


Corrigendum nr. 1 la “Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”

Ordin nr. 5554/2018

Sinteza modificarilor


 

CORRIGENDUM NR. 2 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apeluri PROIECTE NEFINALIZATE – UPU /CPU/AMBULATORII – MINISTERUL SANATATII - coduri apeluri : POR/420/8 , POR/421/8 , POR/422/8, POR423/8 - publicat pe 28.08.2018

Ordinul nr. 5551/28.08.2018

Sinteza modificărilor

Data închiderii apelului în aplicaţia MYSMIS: 07.09.2018, orele 19:00


 Ordinul MDRAP  Nr.5525/28.08.2018 pentru modificarea Secţiunii II a Anexei nr. 1 la contractul de finanţare din cadrul apelurilor de proiecte dedicate proiectelor nefinalizate:

- nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia şi Vest, 

- nr. POR 2018/6/6.1/6  PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile mai puţin dezvoltate, Apel Naţional, 

- nr. 2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate, 

- nr. POR/10/2018/10/10.1A/APC/7REGIUNI si POR/10/2018/10/10.1A/APC/BI (Invaţământ preşcolar), 

- nr. POR/10/2018/10/10.1B/APC/7REGIUNI şi POR/10/2018/10/10.1B/APC/BI (învăţământ obligatoriu)

Anexe_clauze contractuale specifice


 

CORRIGENDUM NR. 2 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – 8.1.A-AMBULATORII - coduri apeluri : POR/266/8 , POR/267/8 - publicat pe 22.08.2018

Ordinul nr. 5489/22.08.2018

Sinteza modificarilor


 

CORRIGENDUM NR. 3 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – 8.2.B- UPU  - coduri apeluri : POR/180/8/2 , POR/181/8 - publicat pe 22.08.2018

Ordinul nr. 5488/22.08.2018

Sinteza modificarilor


 

CORRIGENDUM NR. 1 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apeluri PROIECTE NEFINALIZATE – UPU /CPU/AMBULATORII – MINISTERUL SANATATII - coduri apeluri : POR/420/8 , POR/421/8 , POR/422/8, POR423/8 - publicat pe 13.08.2018

Ordinul nr. 5457/13.08.2018

Sinteza modificărilor

Data închiderii apelului în aplicaţia MYSMIS: 07.09.2018, orele 19:00

 


 

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – Corrigendum 3 - publicat pe 13.08.2018

Ordinul nr. 5456/13.08.2018

Sinteza modificărilor


 CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul: P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe Cod SMIS al apelului naţional: POR/389/8/2  - publicat 09.08.2018

Ordinul nr. 5440/09.08.2018

Data închiderii apelului în aplicaţia MYSMIS: 31.08.2018, ora 12:00 


 Ordinul  nr.5419/1 august 2018  - aprobarea prelungirii perioadei de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/4  Vest si Sud Muntenia, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.” - Apel pentru regiunile Vest si Sud Muntenia- până în data de 02.10.2018


 

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  GRUP VULNERABIL: PERSOANE VÂRSTNICE - publicat 31 iulie 2018

Ordinul nr.5411 din 31 iulie 2018


 Ordinul MDRAP  Nr.5389/27.07.2018 pentru modificarea Anexei 6 – „Contractul de finanţare” din cadrul Anexei „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/11/11.1/1, Axa prioritară 11 –Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă” 


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B - Clădiri Publice – publicat 26 iulie 2018 - CORRIGENDUM

Ordinul nr. 5376/ 26.07.2018 

Sinteza modificarilor

Termenul limita de depunere a cererilor de finanțare este 29 august 2018, ora 10.00


 Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – Corrigendum 2 - publicat 20.07.2018

Ordin nr. 5343/20.07.2018

Sinteza modificarilor


Ghidul specific PI 1.1.A – Entitati de inovare si transfer tehnologic ITT, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Priorității de investiţii 1.1 - publicat în data de  20.07.2018 , Arhiva pdf

Cod apel: POR/2018/1/1.1.A./1 

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 20.08.2018 ora 12:00:00 – 20.02.2019 ora 12:00:00

Ordinul nr.5342/20.07.2018

Ordinul nr. 4988/04.06.2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020  (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 1.1.A), publicat în MO nr. 546/29.06.2018


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat (lansat): 19.07.2018

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 19.08.2018 – 19.02.2019. 

Codul apelului în MySMIS este: POR/424/7/1

Ordinul nr. 5331/19.07.2018


 Ordinul nr. 5326/ 18.07.2018 de modificare a ghidului specific ( Ghidul specific PI 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării)

Termenul limita de depunere a cererilor de finanțare este 19 august 2018, ora 10.00

 


 

Ghidul specific PI 1.1.B – Parcuri științifice și tehnologice, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Priorității de investiţii 1.1 - publicat în data de 13.07.2018
Arhiva word
Cod apel: POR/2018/1/1.1.B./1
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 13.08.2018 ora 12:00:00 – 13.02.2019 ora 12:00:00
Ordinul nr. 5277/12.07.2018 de aprobare a ghidului specific
Ordinul nr. 4999/05.07.2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 1.1.B), publicat în MO nr. 529/ 27.06.2018


Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile NORD EST, SUD EST, SUD MUNTENIA ȘI VEST, în cadrul Axei prioritare 6 - Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - publicat 12 iulie 2018 - Corrigendum

Ordinul nr. 5275/12.07.2018

Sinteza modificărilor


 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării – publicat 12 iulie 2018 – CORRIGENDUM

Ordinul nr. 5276/ 12.07.2018
Sinteza modificarilor

 


 

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Apelulurile de proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8
Perioada de depunere a cererilor de finantare în aplicaþia MYSMIS: 09 IULIE 2018 – 13 AUGUST 2018
Ordinul nr. 5258/2018


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/7/7.1/SUERD/1, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni” – publicat 10 august 2017 – CORRIGENDUM
Ordin nr.5262 din 9 iulie 2018
Sinteza modificari

 


 

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Apelul: POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel national pentru regiunile mai putin dezvoltate
Perioada de depunere a cererilor de finanþare în aplicaþia MYSMIS: 16.07.2018-17.09.2018
Ordinul nr. 5259/06.07.2018

 


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul: P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe Cod SMIS al apelului naţional: POR/389/8/2

 

Perioada de depunere a cererilor de finanţare în aplicaţia MYSMIS: 09.07.2018, ora 12:00 - 12.08.2018, ora 12:00
Ordinul nr. 5249/06.07.2018

 


 

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor.Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale
Ordin nr. 5241/2018
Perioada de depunere a proiectelor : 09.07.2018, ora 15.00 – 31.12.2020, ora 15.00.


Ordinul nr. 5235/2018 de modificare a ghidului specific ( Ghidul specific PI 10.1a – Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar)
Pentru apelurile
POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni,
POR/10/2017/10/10.1a/BI
POR/10/2017/10/10.1a/ITI
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 05.07.2018, orele 14.00


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate (publicat în data de 02.07.2018)

Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare: 09.07.2018, ora 12.00 – 09.10.2018, ora 12.00;

Ordinul nr. 5212/2.07.2018

Sinteza principalelor completări față de apelul nr. 1 aferent O.S. 4.1

 


 

 

Corrigendum (iulie 2018) la Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5, Prioritatea de Investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural si cultural pentru proiecte nefinalizate - Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate 

Ordinul nr.5211/2.07.2018

Sinteza modificărilor


 Corrigendum (iunie 2018) la Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1

Ordinul nr. 5177/28.06.2018

Sinteza modificărilor


 Corrigendum (iunie 2018) la Ghidul solicitantului  - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1

Ordinul nr. 5118/20.06.2018

Sinteza modificărilor


 Modificarea Ghidului Specific 1.1.C - apel proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 - ordinul nr. 5128/22.06.2018 - publicat la 22.06.2018

Ghidul specific modificat prin ordinul nr. 5128 din 22.06.2018 (apel 1.1.C) - varianta .pdf

Ghidul specific modificat prin ordinul nr. 5128/22.06.2018 (apel 1.1.C) - varianta .doc

Ghidul specific versiunea consolidată la 22 .06.2018 - varianta .doc

Ordin MDRAP nr.4955 /2018


 Modificarea Documentului Cadru de Implementare – Axa prioritară 4 – publicat în data de 18.06.2018

Ordinul nr. 5101/18.06.2018

Orientări pentru Axa prioritară 4

Sinteza modificărilor


Corrigendum nr. 4 la Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI - publicat în data de 18.05.2018

Ordin 4862 din 18 mai 2018

Sinteza modificarilor


 Corrigendum nr. 1 la Ghidul specific al solicitantului , 8.1.A – Ambulatorii , Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul specific 8.1 ” Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii – data publicarii 11 MAI 2018

Sinteza modificarilor

Ordin 4815 din 11 mai 2018


 CORRIGENDUM privind alocarea financiară in cadrul Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice 

Ordinul nr. 4760/8.05.2018

 OMDRAPFE nr. 6795/2017 


 Modificare la Ghidul specific aferent PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri (varianta consolidata)

Pentru apelurile de proiecte
• POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
• POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)
termenul de depunere a proiectelor a fost prelungit până la 09.07.2018, ora 12:00.

Ordinul MDRAP nr. 4727/07.05.2018 de modificare a ghidului specific (publicat în data de 07.05.2018)


 Ghidul solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR , P.I. 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural - apel pentru proiecte nefinalizate

 Ordin nr. 4710 din 3 mai 2018


“Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și Vest”  - apel pentru proiecte nefinalizate

Ordinul nr. 4709 din 3 mai 2018


 Corrigendum la Ghidul specific PI 10.1b – Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Ordinul nr.4546/18.04.2018

Sinteza modificări

Termenul de depunere a cererilor de finanţare se prelungeşte pana la 09 iulie 2018, ora 12.00.


 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente Axei prioritare 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – AMBULATORII (publicat: 12.04.2018)

Ordinul nr. 4501/11.04.2018

Centralizator întrebări consultare publică - obiectiv specific 8.1, operaţiunea A - Ambulatorii


 Corrigendum (aprilie 2018) la Ghidul solicitantului  - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi  POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Ordinul nr. 4506/12.04.2018

Sinteza modificărilor


 Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – Corrigendum 1 - publicat 11.04.2018

Ordin nr. 4496/11.04.2018

Sinteza modificarilor


  Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale”, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3289/2016 cu modificările și completările ulterioare - variată consolidată- publicat 10 aprilie 2018

Ordinul 4476 din 5 aprilie 2018

Sinteza modificarilor

 Corrigendum (aprilie 2018) la Ghidul specific PI 10.2  Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii 

 Ordinul nr. 4436/02.04.2018

Sinteza modificărilor


 Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV, axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B - clădiri publice: publicat la 03.04.2018

 Ordinul nr. 4438/02.04.2018


Corrigendum (aprilie 2018) la Ghidul specific PI 10.1a – Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Ordinul nr. 4437/02.04.2018

Sinteza modificărilor


 Modificarea Ghidului solicitantului pentru PI 7.1., Apelul 2

Ordinul nr. 4407/30 martie 2018

Sinteza modificari


 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități: publicat pe 30.03.2018

Sinteza modificărilor


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI,      POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD

 

Ordinul nr. 3376/2018

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 30 aprilie 2018, ora 12.00 - 30 august 2018, ora 12.00


 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/4 - doar pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea Vest - publicat pe 28.03.208

Ordinul nr. 3078/27.03.2018 


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV - publicat pe 28.03.2018

Ordinul nr. 3073/27.03.2018


 Corrigendum martie 2018 la Ghidul specific PI 10.3 – Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Termenul de depunere a cererilor de finanţare se prelungeşte pana la 24 iulie 2018, ora 12.00.

Ordinul nr. 2548/27.03.2018

Sinteza modificărilor


Ghidul specific aferent obiectivului specific 8.3 C - grup vulnerabil "copii" a fost modificat.

Ordinul nr. 4495/11.04.2018  - Anexa 1 la Ordinul nr. 4495/11.04.2018  şi Anexa 2 la Ordinul nr. 4495/11.04.2018

Sinteza modificărilor

 


 

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/4 Vest si Sud Muntenia, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel pentru regiunile Vest si Sud Muntenia

Ordinul nr. 2524/22.03.2018

Ordinul 5210/2.07.2018


Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/3 București-Ilfov, axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - apel pentru regiunea București-Ilfov 

Ordinul nr. 2484/20.03.2018


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 (versiunea consolidată) – publicat în data de 22.03.2018 – CORRIGENDUM NR. 2

Ordinul nr. 2522/2018

Sinteza modificărilor


Ghidul Solicitantului –Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI (versiunea consolidată) – publicat în data de 13.03.2018 – CORRIGENDUM NR. 3

Ordinul nr. 2413/2018

Sinteza modificărilor


Ghidului specific apelului POR/14/2/1/ (P.I. 2.1.A – Microintreprinderi) – APEL ÎNCHIS

Modificarea unei prevederi din Condițiile specifice ale contractului de finanțare, referitoare la prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.

 Ordinul MDRAP nr. 2362/06.03.2018 de modificare a ghidului specific (publicat în data de 06.03.2018)

Ghidul specific (varianta consolidata)

 


 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

 

Ordinul 2238/26.02.2018

Sinteza modificarilor


 Ghidul solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă-  Corrigendum nr.1

Ordinul 2239/26.02.2018

Sinteza modificarilor


Informare privind modificarea Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

 


 

“Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.” – corrigendumul nr. 1

Ordinul 1917 din 29 ianuarie 2018 de modificare a ghidului

Sinteza modificarilor


  Ghidul specific aferent O.S. 10.1b  - Apelul dedicat învăţământului obligatoriu a fost modificat

Ordin 1840 din 30 ianuarie 2018

Sinteza modificarilor


”Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2 ” Imbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare, CORRIGENDUM NR.2.  - Eliminarea avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis 

Ordin 1806 din 29 ianuarie 2018

Sinteza modificari


ACTUALIZARE a Ghidului specific apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM)
cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017 de modificare si completare a Ordinului MDRAP nr. 3254/2016 privind aprobarea schemei de ajutor aplicabile PI 2.2.

Ordin MDRAP nr.2253/2018

Ordinul nr. 1772/26.01.2018 de modificare a ghidului specific (publicat în data de 29.01.2018)
Ghidul specific apelului POR/102/2/2/(P.I.2.2. - IMM)

 


 

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent P.O.R./2017/2/2.2A/ITI- apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat (lansat): 23.01.2018

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 23.02.2018 – 23.08.2018. 

Codul apelului în MySMIS este: POR/112/2/2

Ordinul nr. 176/19.01.2018

Ordin MDRAPFE nr.5559/2017

Ordin MDRAPFE nr.7331/2017


 Ghidul specific al solicitantului pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Ordinul nr.139 din 18 ianuarie 2018

Ordinul nr. 2207 din 20 februarie 2018 - publicat: 20.02.2018, ora 11.20 

Sinteza modificarilor

 


 

 Ghidul solicitantului - Axa Prioritara 12 - Asistență Tehnică, Beneficiari Organisme Intermediare, Apel de proiecte nr. 2 

POR/2018/12/184/ADR1-7

POR/2018/12/293/ADR 8

Ordin nr.41 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 12 


Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public – publicat 08.01.2018

 Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.02.2018, ora 10:00:00 – 18.08.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 27/08.01.2018 


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice - publicat 29 decembrie 2017

 Ordinul nr. 7321/29.12.2017

 


 

Ghidul specific aferent O.S. 8.3 C - grup vulnerabil “copii” a fost modificat, iar termenul de depunere a cererilor de finanţare a fost prelungit până pe data de 30.03.2018

Ordin nr. 7289 din 27 decembrie 2017

Sinteza modificari

Anexa 1 la Ordinul nr. 7289 din 27 decembrie 2017

Anexa 2 la Ordinul nr. 7289 din 27 decembrie 2017


 Ghidul specific PI 1.1.C – IMM în parteneriat cu ITT, Axei priorită 1 – Promovarea transferului tehnologic, Priorității de investiţii 1.1 (anexe format word) - publicat în data de 21.12.2017

Cod apel: POR/2017/1/1.1.C./1
Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 25.01.2018 ora 10:00:00 – 25.06.2018 ora 10:00:00
Ordinul nr. 7251/21.12.2017 de aprobare a ghidului specific
Ordinul nr. 7021/04.12.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării IMM, în parteneriat cu ITT, publicat în MO 985/12.12.2017 (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 1.1.C) 


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice – publicat 19 decembrie 2017 – CORRIGENDUM

Ordinul nr. 7189/19.12.2017
Sinteza modificarilor

 


 

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice – publicat 19 decembrie 2017 – CORRIGENDUM
Ordinul nr. 7190/19.12.2017
Sinteza modificarilor


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării -  publicat 19 decembrie 2017
Ordinul nr. 7188/19.12.2017


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru regiunea Dunării  - publicat 15 decembrie 2017

 Ordinul nr. 7147/15.12.2017


Ghidul specific PI 6.1 SUERD - modernizare drumuri județene (actualizat)  -publicat pe 15.12.2017

Ordinul nr. 7146/15.12.2017

Ordinul nr. 7252 din 21.12.2017 - prelungire depunere pana la data de 29 ianuarie 2018, ora 15.00

Sinteza modificărilor


Ghidul Solicitantului –Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI (versiunea consolidată) – publicat în data de 08.12.2017 - CORRIGENDUM

Ordinul nr. 7065/2017

Sinteza modificărilor


Ghidul specific PI 6.1 - modernizare drumuri județene actualizat - publicat în data de 07.12.2017

Nr. Apel POR 2016 /6/6.1./2

Ordin nr. 7052/07.12.2017 de aprobare a modificărilor la Ghidul specific

Sinteza modificarilor


Ghidul specific PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri (arhiva completa cu anexe), în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - publicat în data de 04.12.2017

Cod apeluri (MySMIS)
- POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)
- POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 05.02.2018 ora 12:00:00 – 07.05.2018 ora 12:00:00

Ordinul nr. 7023/04.12.2017 de aprobare a ghidului specific
Ordinul nr. 6795/14.11.2017 de aprobare a măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 2.1.B)


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1a/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemuluiApel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar - Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Ordin nr. 7002/04.12.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu

Ordin nr. 7004/04.12.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.1b/1, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

Ordin nr. 7003/04.12.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00


 Ghidul Solicitantului - PI 11.1 - Cadastru

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul apelului POR/2017/11/11.1 - Cadastru: 06.12.2017, ora 12.00 - 30.03.2018, ora 12.00

Cod apel (MySMIS): POR/273/11/1/Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Ordin MDRAPFE nr. 6976/29.11.2017

Data publicării: 04.12.2017


Ordin nr.4433/2 aprilie 2018 de modificare a Ordinului 3625/12.07.2017 cu privire la rata de cofinantare acordata in cadrul apelurilor de proiecte inclusiv pentru zona ITI Delta Dunarii

Ordin nr. 6919/24.11.2017 de modificare a Ordinului nr.3625/12.07.2017 cu privire la prelungirea termenului de depunere a proiectelor in cadrul Apelului destinat Zonei ITI Delta Dunării pentru PI 5.1


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR 2017/10/10.1/10.3/1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Ordin nr. 640/2017
Perioada de depunere a proiectelor : 24 Noiembrie 2017, ora 12,00 – 24 Aprilie 2018, ora 12,00


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 (versiunea consolidată) – publicat în data de 16.10.2017 - CORRIGENDUM

Ordinul nr. 6438/2017

Sinteza modificărilor


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR - Axa prioritară 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență", Operațiunea B-Unități de primiri urgențe - CORRIGENDUM NR. 1 - publicat: 13 octombrie 2017

Ordinul nr. 6424/12.10.2017

Sinteza modificărilor 


Ghidul specific 11.1 Cadastru

Ordinul nr. 5932 /12.09.2017


Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI

Sinteza modificărilor

Ordinul nr. 6084/27.09.2017


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Ordinul nr. 6027/21.09.2017

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 21 noiembrie 2017, ora 12.00 - 21 mai 2018, ora 12.00


 Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului 2.1 A ITI – Microîntreprinderi, Cod apel MySMIS : POR/141/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific 2.1 A ITI Microîntreprinderi – varianta consolidată 07 septembrie 2017

Sinteza modificărilor

Ordinul nr. 5889/07.09.2017


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR - Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B-Unități de primiri urgențe

Apelul P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru

Apelul P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI – cod apel POR/181/8 pentru proiecte implementate în zona de Investiție Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării

Ordinul nr. 5697/18.08.2017

Centralizatorul cu întrebările primite în perioada de consultare publică și răspunsurile oferite la acestea


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale - CORRIGENDUM 
Corrigendum-ul se refera la alocarea financiara a apelului de proiecte, Grila ETF, sectiunea 5.4.2, includerea Anexei Zone urbane marginalizate. 

Ordinul nr. 5691/17.08.2017 


Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 7, PI 7.1-Infrastructura de turism - SUERD - publicat: 10 august 2017

Ordinul nr. 5658/10.08.2017 


Modificarea Documentului cadru de implementare - Axa prioritară 4 – publicat 10 august 2017

Ordinul nr. 5657/10.08.2017

Orientari pentru Axa prioritară 4 - actualizat 07.09.2017

Sinteza modificărilor 


 Ghidul Solicitantului- apel POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) - publicat 31 iulie 2017

Ordin 3817/31 iulie 2017

Ordinul nr. 6383/10. 10.2017 privind modificarea Anexei 6.1.2.a

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR/2017/5/5.2/SUERD/1, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării - publicat 28 iulie 2017

Ordin nr. 3808/28.07.2017

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 16.00 


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni" (apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1) - publicat 28 iulie 2017

Ordinul nr. 3809/28.07.2017

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 10.00


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, pentru Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice - publicat 27 iulie 2017 – CORRIGENDUM

 


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, pentru Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice - publicat 27 iulie 2017 – CORRIGENDUM

 

Ordin nr. 3802/27.07.2017

Sinteza modificarilor


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale - publicat 27 iulie 2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00.

Ordin nr. 3801/27.07.2017


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (variantă consolidată - iulie 2017)

Ordin nr. 3774/25.07.2017

Sinteza modificărilor

 


 

Ghidul solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

Centralizator raspunsuri
Ordin nr. 3729/21/07/2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”

Ordin nr. 3730/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2017/4/4.3/1, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Ordin nr. 3731/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10.00 – 31 decembrie 2018, ora 10.00


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.4/1, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

Ordin nr. 3732/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.4/4.5/1, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă 

Ordin nr. 3733/21.07.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00


 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra ghidului specific pentru obiectivul specific 3.2 - varianta supusă consultării publice

Ordin 3715/20.07.2017
Perioda de depunere a proiectelor:  20 septembrie 2017, ora 12.00 - 20 martie 2018, ora 12.00

 


 

Ghidul solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR , P.I. 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/2 regiunile Sud-Est și Sud-Vest;
Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/3 regiunea București-Ilfov;
Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/ITI/1 zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării
Ordinul 3625/12.07.2017
Perioda depunere de proiectelor: 27.07.2017, ora 10:00 - 27.11.2017, ora 10:00


  Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 grup vulnerabil „persoane cu dizabilităţi" şi P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI grup vulnerabil „persoane cu dizabilităţi" - varianta consolidată

Ordinul 3624/12.07.2017

Sinteză modificări

Perioada de depunere a proiectelor: 20.07.2017, ora 12.00 – 20.01.2018, ora 12:00


Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 – apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat în data de 28.06.2017.

 - Cod Apel (MYSMIS): POR/162/3/1

- Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 28/07/2017, ora 10.00 – 28/01/2018, ora 10.00

Ordinul nr. 3466/28.06.2017


 Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice - varianta consolidată

Ordinul 3443/26.06.2017

Sinteza principalelor modificări


Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru P.I. 6.1 - apel nr. POR 2016/6/6.1/1 - varianta consolidată

Ordinul nr. 3364/20.06.2017

Sinteza principalelor modificări

Memorandum privind încheierea de acorduri de parteneriat între consilii județene/ locale și administrații bazinale de ape


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru Obiectivul specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil „persoane cu dizabilităţi” - publicat  31.05.2017

Cod apel national : P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Cod apel pentru ITI Delta Dunării: P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Perioada de depunere a proiectelor: 01.07.2017, ora 00.00 – 31.12.2017, ora 24.00  

Ordinul nr. 3174/31.05.2017


 Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil ”copii” - 29.05.2017

Cod apel national: POR/44/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Cod apel pentru ITI Delta Dunării: POR/161/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Perioada de depunere a proiectelor: 03.07.2017, ora 12.00 - 03.01.2018, ora 12.00  

Ordinul nr. 3123/29.05.2017


  Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 26 mai 2017 – CORRIGENDUM

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 04/10/2017 ora 10:00:00. Prima perioadă de depunere a proiectelor se prelungește cu o lună de zile. 

Sinteza principalelor modificări 

Ordin nr. 3114/ 26.05.2017 

Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor (revizuit)

Aviz privind oportunitatea investiției (emis de Ministerul Sănătății)


 Corelare de informaţii în cadrul  Ghidului specific 2.1 A ITI – Microîntreprinderi, Cod apel MySMIS : POR/141/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific 2.1 A ITI Microîntreprinderi – varianta consolidată 19 mai 2017

Sinteza modificărilor 

Ordinul nr. 3050/19 mai 2017 


 Modificare Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 18 mai 2017

Orientari Axa Prioritara 4

Ordin nr. 3045/18 mai 2017

Sinteza modificarilor


 Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2 și POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00.

Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017


 Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI a fost prelungită până la 04.09.2017, ora 10:00:00.

Ghidul specific 3.1B – Cladiri publice - varianta consolidata 14 aprilie 2017 

Ordinul MDRAPFE 2724/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017

Ministerul Educației Naţionale a publicat avizul necesar investiţiilor din cadrul POR în creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ (PI 3.1B- Cladiri publice) - OMEN nr. 3432/09.03.2017


 Instructiunea MDRAPFE nr.40/23.05.2017 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), a fost prelungită până la 04.05.2017, ora 12:00:00.

Cod apel (MySMIS): POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017 

Ordinul MDRAPFE nr. 2723/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017


 

COMPLETARE la Ghidul specific apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM)

Ordinul MDRAPFE 2777/21.04.2017

Data la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte, este 30.04.2017, ora 23:59:59

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Data publicării: 21.04.2017

 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM), a fost prelungită până la 30.08.2017, ora 12:00:00.

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Ghidul specific P.I. 2.2 - IMM - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017

Ordinul MDRAPFE nr. 2725/14.04.2017 

Data publicării: 14.04.2017

 


Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană aferentă implementării Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

 


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice (MYSMIS) - publicat 13 aprilie 2017

 Ordin nr. 2718/13.04.2017


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1- apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 10.04.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/141/2/1/ Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 10.05.2017, ora 12:00 – 10.09.2017 ora 12.00

Ordinul nr. 2688/10.04.2017


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (MYSMIS) - publicat 06 aprilie 2017

  Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2656/05.04.2017

Ordinul 2726/14.04.2017


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - publicat 06 aprilie 2017

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2655/05.04.2017

Ordinul 2726/14.042017

 


 

Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 martie 2017 - CORRIGENDUM

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2553/27.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/13/7/1  
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 23/04/2017 – 23/10/2017 ora 12.00
Ordinul nr. 2523/23.03.2017


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/6/6.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/114/6/1 

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 24/04/2017 – 24/04/2018 ora 12:00.

Ordinul nr. 2521/23.03.2017  

 


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 - publicat 22.03.2017

 

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A “Opisul cererii de finantare”
- Modelul F „Acord de parteneriat”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Ordinul nr. 2515/21.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 - publicat 21.03.2017

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Ordinul nr. 2500/21.03.2017 


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2 – publicat 21.03.2017

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 21/04/2017 – 21/10/2017 ora 12:00.
Ordin MDRAPFE nr. 2501 /21.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1- varianta consolidata

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

Ordinul 2502/2017 pentru modificarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2.  


 Ordinul 2166 din 13 februarie pentru modificarea Ordinului viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 383/25.03.2016 de aprobare a “Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - publicat 21 martie 2017 

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Acordul de parteneriat-model

Ordinul nr.2499/21.03.2017 

 


 

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 20 martie 2017

Ordinul MDRAPFE nr. 2477/20.03.2017

Nota interpretare

 Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.
 


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni – publicat 14.03.2017

  Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 15/04/2017 – 15/10/2017 ora 12:00.

  Ordin MDRAPFE nr. 2423/14.03.2017 


Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe)varianta consolidata

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

 Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017), în ceea ce privește:

  • - Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

 

  • - Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.

 

În cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza și previziunea financiară, la foaia de lucru ”1B - Contul de profit și pierdere” – linia 6 ”Cifra de afaceri neta” şi linia 18 ”Venituri din exploatare – total” a fost corectată formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru ”1C - Analiza financiară extinsă” – linia 20 ”Capital propriu”, a fost corectată referința la Bilanțul contabil.
Totodată se include excepţia depunerii cererii de finanţare prin împuternicit special în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.

Ordin 2421/14.03.2017 


 Ghidul specific POR 2017/5/5.2/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de Investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării – publicat 13 martie 2017

Cod apel (MySMIS): POR/11/5/2

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 14/05/2017 – 14/11/2017 ora 12:00.

Ordin MDRAPFE nr. 2413/13.03.2017 


Instructiune AMPOR nr 29 din 23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

Instructiunea nr.19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19% 


 Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 20 ianuarie 2017

 Orientari Axa Prioritara 4

 Ordin 112/20.01.2017 


 Apelul 2.1.A. - Microintreprinderi - Ordin MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se prelungeste perioada de depunere a proiectelor - publicat 20 ianuarie 2017

 Noul termen pentru depunerea cererilor de finantare este 27 aprilie 2017, ora 12.00

Ghidul specific 2.1.A (consolidat)

Clarificari referitoare la situatiile financiare

Instructiunea 18/13.12.2016 a AMPOR pentru demararea procesului de evaluare, selecție și contractare în cadrul apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi 


 Ghidul specific POR/8/8.1./8.3./A/1  - Grup vulnerabil persoane vârstnice  - arhiva completa cu Anexe - publicat 28 decembrie 2016 

 Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00:00 – 29/08/2017 ora 12:00:00

 Ordin 3289/27.12.2016


 Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 decembrie 2016

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00

Ordin 3288/27.12.2016 


Noua formă de contract pentru Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -  publicat 27 decembrie 2016 

Ordinul MDRAP nr. 3290/27.12.2016 


 Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - publicat 23 decembrie 2016

 Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

 Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

 Ordin 3259/22.12.2016

 ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 - Data intrării în vigoare: 01 ianuarie 2017 


 Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - arhiva completă cu anexe - publicat pe 6 decembrie 2016 (apelul 2)

 Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016


 Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională   - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016 (apelul 1)

 Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

 Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.   


 Modificarea Ghidului specific P.I. 7.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3244/20.12.2016

Ghidul specific PI 7.1 Investiţii în infrastructura de turism -  - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2740/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 7.1. 

Ordinul MDRAP nr.3127/29.11.2016


 Modificarea Ghidului specific P.I. 3.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 21.12.2016

Ordin MDRAP nr. 3250/21.12.2016

Ghidul specific PI 3.1 -  - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 


Instructiune AMPOR nr 29 din 23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

Modificarea Ghidului specific P.I. 5.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3243/20.12.2016

Ghidul specific PI 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2737/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 5.1. Modificarea Ghidului specific P.I. 5.2 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3241/20.12.2016

Ghidul Specific P I 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - arhiva completa cu anexe-publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2738/13.10.2016 

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 5.2 


 Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe 20 decembrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 3242/20.12.2016

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A Micro


Ghidul specific PI 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe  13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2736/13.10.2016 

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A. Micro


 Ghidul specific PI 2.1.A - Microintreprinderi - arhiva completa cu anexe - varianta consolidata 29 august 2016

!!! (Modificarea documentului a vizat revizuirea în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor” a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.)

Ordinul 1878/29.08.2016 pentru aprobarea modificarii anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

 ÎNTREBĂRI FRECVENTE .pdf și .doc - Apelul POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A - Microîntreprinderi)

Ghidul Specific Prioritatea de investiții 2.1. Microîntreprinderi (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

Ordinul 1007/11.07.2016 privind aprobarea modificarii Anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
Anexa 1-3.Declaratie_IMM
Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
Anexa 1-5. Plan de afaceri
Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
Anexa 2. Lista_domenii eligibile
Anexa 3. Grila_CAE
Anexa 4. Grila_ETF
Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

 


 

 3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale - (arhivă) - varianta consolidată

Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

Anexa 3.1.A-1 Formularul cererii de finanţare
Model_A - Opisul cererii de finantare
Model_B - Declaratia de eligibilitate
Model_C - Declaratia de angajament
Model D- Macheta analiza si previziune financiara
Model_E-Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model F-Lista de echipamente lucrari servicii
Model G-Continut cadru Raport privind stadiul fizic al investitiei
Model H-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model I - Notă privind incadrarea în standardele de cost
Model J -Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construirii blocurilor
Anexa 3.1.A-2 - Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
Anexa 3 1 A-3 - Grile de evaluare tehnică şi financiară Componentă Cerere de finanţare
Anexa 3.1.A-3a - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 4.1 din Grila de evaluare tehnică şi financiară
Anexa 3.1.A-3.b - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.A-3.c -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.A-4 - Situații particulare aplicabile
Anexa 3.1.A.5 Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.A-6 Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.A-7 Contract de finanțare model orientativ

 


Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism (arhiva completa cu anexe)
Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1

 

Sinteza principalelor modificari aferente Ghidului specific 7.1

Ordinul 905/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism


Anexa 7.1.1. Grila CAE
Anexa 7.1.2 Grila ETF
Anexa 7.1.3 Grila de verificare SF_DALI
Anexa 7.1.4 Grila verificare PT
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
Anexa 7.1.6 Formularul cererii de finanţare
Model A - Opisul cererii de finantare
Model B Declaratia de eligibilitate
Model C Declaratie de angajament
Model D Macheta analiza şi previziune financiară
Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
Model F Acord parteneriat (model orientativ)
Model G Declaratia realizare modificari
Model H Lista de echipamente lucrari servicii
Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model K Tabel centralizator numere cadastrale
Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

 


 

6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva completa cu anexe)- varianta consolidată
Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 6.1

Ordinul 907/21.06.2016 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului 6.1.. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaratie teren si infrastructura
Model D. Declaraţia de angajament
Model E. Acordul de parteneriat
Model F. Acord cadru de colaborare
Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii

Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Model M. orientativ. Nota incadrare in standardele de cost 

Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)

 

  • Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1

      Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

      Ordinul 898/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunataţirii mediului urban

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare 
Model B_Declaraţia de eligibilitate 
Model C_Declaraţia de angajament 
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară 
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare 
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

 


 

 GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1

 Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.1

Ordinul 884/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural    

 


 

 

COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

 

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
Anexa 1-3.Declaratie_IMM
Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
Anexa 1-5. Plan de afaceri
Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
Anexa 2. Lista_domenii eligibile
Anexa 3. Grila_CAE
Anexa 4. Grila_ETF
Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

 


Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism (arhiva completa cu anexe)

 

  • Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1
    Lansat 01.04.2016, ora 16.00, termen de depunere 01.06.2016, ora 12.00 - 02.12.2016, ora 12.00

Anexa 7.1.1 Grila CAE
Anexa 7.1.2 Grila ETF
Anexa 7.1.3 Grila de verificare conformitate SF/DALI
Anexa 7.1.4 Gria de verificare conformitate PT
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
Anexa 7.1.6 Formular Cerere de finanţare
Model A Opisul cererii de finanţare
Model B Declaratie de eligibilitate
Model C Declaratie de angajament
Model D Macheta analiza şi previziune financiară
Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
Model F Acord parteneriat (model orientativ)
Model G Declaratia realizare modificari
Model H Lista de echipamente lucrari servicii
Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model K Tabel centralizator numere cadastrale
Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

 


 

Anexa Formular Cerere de finanţare 5.1
Model A 5.1-OPIS
Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate
Model C 5.1 Declaratie de angajament
Anexa E 5.1 Plan de marketing
Model F 5.1 Acord parteneriat
Model_G 5.1. -Declaratia realizare modificari
Model_H 5.1 -Lista de echipamente lucrari servicii
Model_J 5.1 -Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
Model_L- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului 5.1
Macheta financiara AC UAT
Anexe machete financiare ONG Unitati de cult
Anexa 1 Grila CAE 5.1
Anexa 2 Grila ETF 5.1 _23 martie
Anexa 3 DALI Grila de verif conformitate
Anexa 3 PT Gria de verificare conformitate
Anexa 4 Cost estimativ digitizare
Anexa 5 Etapizare procedura interventii
Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect
Anexa 75.1. Contract de finanțare_model orientativ

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare
Model B_Declaraţia de eligibilitate
Model C_Declaraţia de angajament
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

 


 

Anexa 3.1.A.1.Cererea de finanţare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaraţia de angajament
Model D. Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model F. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model G. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model H. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model I. Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model J. Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcţiei blocurilor
Anexa 3.1.A.2.Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
Anexa 3.1.A.3.Grila de evaluare tehnică şi financiară Componentă / Cerere de finanţare
Anexa 3.1.A.3.a. Elemente relevante pentru punctarea sub-criteriului 4.1 din Grila de Evaluare Tehnică şi Financiară
Anexa 3.1.A.3.b.Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.A.3.c. Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.A.4.Situaţii particulare aplicabile
Anexa 3.1.A.5.Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.A.6.Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.A.7.Contract de finanţare (model orientativ)

Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaratie teren si infrastructura
Model D. Declaraţia de angajament
Model E. Acordul de parteneriat
Model F. Acord cadru de colaborare
Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului
Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)

 

 

2017/7/7.1/ITI1

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat (lansat): 19.07.2018
 
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 19.08.2018 – 19.02.2019. 
 
Codul apelului în MySMIS este: POR/424/7/1
 
Ordinul nr. 5331/19.07.2018