Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Evaluarea activităţilor de informare şi publicitate

Studii de evaluare a comunicarii - Programul Operațional Regional 2014-2020

Raport sintetic Etapa I - stabilirea nivelului de informare, a nevoilor de informare și a canalelor preferate - RO /EN - septembrie 2017

Raport de cercetare - Ancheta pe baza de interviuri în rândul reprezentanților mass-media - august 2017

Raport de cercetare - Anchetă pe bază de focus-grupuri cu reprezentanți ai publicului intern - august 2017

Raport de cercetare - Sondaj de opinie la nivelul potențialilor beneficiari autorități publice centrale și locale august 2017

Raport de cercetare - Anchetă pe bază de interviuri la nivelul potențialilor beneficiari, alții decât autoritățile publice locale  - iulie 2017


 

Raport de cercetare SINTETIC -Evaluarea măsurilor de informare și publicitate desfășurate prin Planul de comunicare POR 2007-2013 – iunie 2015

Raport de cercetare cantitativă – Sondaj public general – mai-iunie 2015

Raport de cercetare cantitativă – Sondaj public general – decembrie 2014

Raport de cercetare - ANALIZĂ DE REȚEA – decembrie 2014

Raport de cercetare - Grilă de evaluare jurnaliști – decembrie 2014

Raport de cercetare calitativă – Grup Delphi - decembrie 2014

Raport de cercetare cantitativă - ANCHETĂ AUTORITĂȚI PUBLICE LOCALE – mai-august 2014

Raport de cercetare calitativă - Focus grupuri jurnaliști – mai-august 2014

Raport de cercetare calitativă – Studii de caz beneficiari privați și beneficiari direcți – mai-august 2014

Raport de cercetare cantitativă – Anchetă autorități publice locale – mai-august 2014

Raport de cercetare – Interviuri semi-structurate beneficiari privați, ONG, beneficiari direcți  - mai-august 2014

 

Studiu de impact privind campania de informare în presa scrisă și pe internet (2013-2014)

Raport de analiză comparativă (sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general cu privire la Regio - iulie 2012 - iunie 2013) - raport sintetic

Raport de analiză comparativă (sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general cu privire la Regio - iulie 2012 - iunie 2013) - raport detaliat

Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general cu privire la Regio (iunie 2013) - raport sintetic

Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general cu privire la Regio (iunie 2013) - raport detaliat

 

Revista Regio promovează Programul Operaţional Regional şi rezultatele acestuia. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de informare, echipa redacţională vă solicită spijinul în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi aspectului revistei. De aceea, vă rugăm să accesaţi chestionarul de mai jos, pentru a-l completa electronic.Vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsului dumneavoastră, chestionarul fiind preluat fără numele persoanei care l-a trimis.