Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Informare şi Publicitate

Informarea şi publicitatea Programului Operaţional Regional sunt susţinute prin unul din cele două domenii ale Axei prioritare 6, respectiv domeniul 6.2. sprijin pentru activităţi de publicitate şi informare asupra POR. 

Normele legislative pe baza cărora se desfăşoară această activitate al cărei rol este asigurarea transparenţei utilizării fondurilor sunt:

  • Regulamentul CE 1083/2006
  • Regulamentul CE 1828/2006
  • Regulamentul CE 846/2009
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Activităţile de informare şi publicitate sunt reglementate în Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, document aprobat de Comisia Europeană.