Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Achiziţii publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, în calitate de beneficiară a fondurilor alocate prin axa 6, Asistenţă Tehnică, derulează proiecte finanţate prin program, care au drept scop asigurarea sprijinului pentru implementarea programului, precum şi promovarea programului în rândul beneficiarilor, al mass mediei şi al publicului general.

xlsPentru a consulta lista achiziţiilor publice ale Autorităţii de Management, derulate în cadrul proiectelor de finanţare ale acesteia, click aici.