Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Conferinta de presa

11 August 2011

Rezultatele verificării procedurilor de achiziţie publică la proiectele finanţate prin Axa 2 a Programului Operaţional Regional - Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a prezentat astăzi, 11 august a.c., în cadrul unei conferinţe de presă, detalii despre rezultatele verificării procedurilor de achiziţie publică la proiectele finanţate prin Axa 2 a Programului Operaţional Regional - Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.

Verificarea procedurilor de achiziţie publică a fost realizată la cererea Comisiei Europene, după auditul efectuat de aceasta în perioada 28 martie - 1 aprilie 2011. Atunci, CE a constatat anumite deficienţe în aplicarea procedurilor de achiziţie publică de către beneficiari la 4 proiecte verificate.

 

MDRT a verificat toate cele 124 de proiecte finanţate în cadrul Axei 2. În urma verificărilor s-au propus corecţii financiare care variază între 5% şi 25% din valoarea contractelor de lucrări. Valoarea totală a corecţiilor propuse este de 179.948.186 lei care reprezintă 5,58% din valoarea contractelor de lucrări încheiate în cadrul Axei 2. Aplicarea corecţiilor în acest moment nu înseamnă pierderea alocărilor financiare, acestea rămânând la dispoziţia autorităţilor române, în interiorul Programului, pentru a finanţa alte proiecte.

Dintre cele 124 de proiecte verificate, pentru 43 de proiecte, cu 39 de contracte de lucrări aferente, s-au sesizat încălcări ale legislaţiei achiziţiilor publice. Dintre cele 39 de contracte cu nereguli, 30 au avut procedura de achiziţie publică verificată ex-ante de către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice. Conform procedurilor de lucru, achiziţiile publice ce aveau raport favorabil UCEVAP nu erau verificate în cadrul Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional sau al Organismelor Intermediare.

Deficienţele constatate s-au referit la: utilizarea unor criterii de calificare şi selecţie restrictive, utilizarea procedurii de achiziţie accelerate, utilizarea procedurii de negociere fără publicare, clasificarea de lucrări similare ca lucrări suplimentare, limitarea dreptului operatorului economic de a se asocia în funcţie de liberul consimţământ, fără a fi declarat subcontractant.

În afara verificărilor efectuate la proiectele din Axa 2, MDRT derulează verificări ale procedurilor de achiziţie publică şi la celelalte proiecte finanţate prin POR, aşa cum s-a stabilit la nivelul Guvernului.