Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Axa prioritară 4

30 Iunie 2013

Ghidurile solicitantului pentru Axa prioritară 4

Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local

  • Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
    • Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenție 4.3.- Spijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. Cererea de proiecte este valabilă doar pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud Muntenia și Nord-Vest (proiectele propuse vor fi implementate în cadrul acestor regiuni). Cererile de finanțare pot fi depuse la sediile Organismelor Intermediare ale POR (constituite în cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) din regiunile de dezvoltare menționate, începând cu data de 20 martie 2014, orele 10:00, până la data de 17 aprilie 2014, orele 14:00.
    • Ghidul solicitantului consolidat (varianta iulie 2010) - Ghidul solicitantului a fost publicat pe data de 2 noiembrie 2009. Cererile de finantare pot fi depuse incepand cu data de 23 noiembrie 2009.