Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Axa prioritară 1

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Nota AMPOR nr. 2 către solicitanți privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" .

    1. Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
    2. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
    3. ORDIN privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" a Programului Operațional Regional
    4. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr.2368/1058/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" din cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" a Programului Operațional Regional 2007-2013
    5. Legea 238/2013 privind aprobarea OUG 63/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe