Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Axa prioritară 3

Ghidurile solicitantului pentru Axa prioritara 3
Imbunătăţirea infrastructurii sociale

 • Domeniul major de interventie 3.2 (varianta consolidată - septembrie 2010): Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. (Aceasta este varianta revizuită a Ghidului solicitantului, care include prevederile Corrigendum-ului nr.1, Corrigendum-ului nr.2, Corrigendum-ului nr.3. şi ale Corrigendum-ului nr. 4). Cererea deschisă de proiecte a fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008.
   • CORRIGENDUM - Incepand cu data de 24 aprilie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 - „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum."
   • CORRIGENDUM NR.2 - Aplicarea corrigendumului se realizează începând cu data publicării acestuia, 19 decembrie 2008, atât pentru proiectele aflate în proces de evaluare, cât şi pentru cele care vor fi depuse ulterior acestei date.
   • CORRIGENDUM NR. 3
   • CORRIGENDUM NR. 4
  • Ordin privind cheltuielile eligibile
  • Clarificări

Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenție 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă (Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013).

Calendarul de depunere a cererilor de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" a fost modificat după cum urmează:

 • Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 05/05/2014
 • Data limită de depunere a cererilor de finanţare sectiunea II: 17/06/2014

 

Notă pentru completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

 

Notă pentru clarificarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă - Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013 (Anexă la nota de clarificare)

Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, domeniul major de intervenţie „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare" în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului Operaţional Regional 2007-2013

NOTĂ pentru modificarea şi completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

NOTĂ pentru modificarea şi completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.