Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Un nou Apel lansat, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării