Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Informații utile

Liste de verificare

 

 

ANUNȚ privind Depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC – termen limită: 4 decembrie 2017

A fost publicat Apelul pentru selecția managerilor de fond pentru implementarea Instrumentului Financiar Equity Fund, finanțat în cadrul POR 2014-2020
Mai multe detalii si informatii aici

 

ANUNȚ PUBLIC privind posibilitatea consultării modificărilor Programului Operațional Regional 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programul Operațional Regional, cu sediul în B-dul Libertății nr.16, sector 5, București, în calitate de titular al Programului Operațional Regional 2014-2020, anunță publicul interesat asupra modificărilor acestuia, potrivit cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Programul Operațional Regional 2014-2020 și modificările propuse pot fi consultate aici și pe link-ul http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166, cât și la Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din B-dul Libertății nr.16, sector 5, București, de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.
Comentariile și sugestiile publicului interesat se primesc la sediul Ministerului Mediului, Direcția Evaluarea Impactului asupra Mediului, la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , din B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 

*** 

Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană aferentă implementării Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

 

 

 

 DATE DESCHISE 

Consolidarea unui sistem eficient de control pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene în noile state membre în perioada 2014 - 2020 Studiu Comparat: ROMÂNIA, BULGARIA, UNGARIA, CROAȚIA – Mai 2015

Ghid practic pentru consolidarea cooperării internistituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică - Iunie 2015

Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor - Iunie 2015

 

Suspendarea apelului de proiecte în cadrul axei 5, DMI 5.3, Operațiunea C - Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turstică (CNIPT) și dotarea acestora: Începând cu data de 06 iunie 2014, orele 16:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea C - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

 

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 este valabilă până la 30 iunie 2014.

Conturi disponibil pentru transferul sumelor conform Ordonanţei Guvernului nr.14/2013 - Sumele aferente corecţiilor financiare suportate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.14/2013, vor fi transferate beneficiarilor instituţii publice locale în contul de disponibil special deschis la Trezorerie, potrivit clasificaţiei bugetare indicate de către Ministerul Finanţelor Publice în adresa ataşată. Pentru instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, va fi utilizat contul de disponibilităţi prin care acestea îşi desfăşoară activitatea.

 

SOLICITARE pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

 

Situaţia suspendării depunerilor de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 - iulie 2013

Instrucţiunea nr. 108 privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional

În regiunea de dezvoltare Nord - Est sunt disponibile fonduri în valoare de 4.882.922,25 euro pentru noi proiecte care pot primi finanţare prin domeniul major de intervenţie 5.2, „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Începând cu data de 5 iulie 2013, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est pot fi depuse noi cereri de finanţare pe domeniul menţionat.

SONDAJ destinat beneficiarilor Programului Operaţional Regional: La inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Banca Mondială lucrează, în prezent, la câteva studii aprofundate, care au în vedere îmbunătățirea implementării Programului Operațional Regional (POR), atât pentru perioada actuală, cât mai ales în perspectiva perioadei 2014-2020. În acest sens, experții Băncii Mondiale au pregătit un sondaj destinat beneficiarilor POR. Timpul estimat pentru completarea sondajului este de ~12-15 minute. Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 1 iunie 2013. Vă invităm să răspundeți la întrebările sondajului prin accesarea lui la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/1ql6AxjmN6EzbXfLtmCcl0tfoEMGr8NLsIbmsWVE1trU/viewform 

Instructiunea nr.105 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată

Nota AMPOR nr. 2 către solicitanți privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţarepentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe".

Începând cu data de 08 februarie 2013, orele 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități”, din Regiunea Centru. 

Instrucţiunea nr.101/10.01.2013, privind modul de finalizare al procesului de verificare a cererii de finanţare în cadrul DMI 5.3, Operaţiunea -Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional şi Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora – Componenta: Instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice româneşti. 

Instrucţiunea nr.98/26.11.2012 privind completarea procedurii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat varianta finală a ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 1.2. - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Cererile de finanţare pot fi depuse începând cu data de 3 decembrie 2012.

Instrucţiunea 91 privind forma actului adiţional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului (Model Act Adiţional, format word)

  • Nota pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1135 pentru modificarea şi completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,  pentru axa prioritară 4 a Programului Operaţional Regional, domeniul major de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Prezenta notă se aplică proiectelor depuse după 1 ianuarie 2012.

Anexa A  -  Format buget TVA eligibil
Anexa B - Declaraţie TVA

Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 1.2. – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe - Variantă supusă consultării publice. Observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 9 septembrie 2012.

Suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul domeniului major de interventie 4.2 - "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati", din Regiunea Vest

ANUNŢ PUBLIC! Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional lansează, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru DMI 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice" pentru regiunile SUD - VEST OLTENIA si CENTRU, incepand cu data de 16.07.2012. Ghidul impreuna cu anexele pot fi descarcate de aici. Comentariile si observatiile pot fi transmise la următoarele adrese de email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  si  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 16.08.2012.

ANUNŢ privind selecţia partenerilor reprezentând organizaţii din mediul economic, social, academic şi societatea civilă, în vederea participării ca membri în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională, constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020. În conformitate cu Memorandumul aprobat în şedinţa de Guvern din data de 13 iunie a.c., organizaţiile din mediul economic, social, academic şi societatea civilă, implicate în structurile parteneriale, sunt: organizaţii neguvernamentale; confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional; federaţii patronale reprezentative la nivel sectorial; asociaţii profesionale; confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional; federaţii sindicale reprezentative la nivel  sectorial; Academia Română; institute de cercetare-dezvoltare; instituţii de învăţământ superior; pacte regionale pentru ocupare şi incluziune socială; bănci; Camera de Comerţ şi Industrie a României; Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti; camerele de comerţ judeţene.

Autoritatea de Management anunţă publicul interesat că proiectul de modificare a Programului Operațional Regional poate fi consultat în limba română și în limba engleză. Modificările documentului sunt evidențiate cu track-changes.  Comentarii şi observaţii asupra acestor modificari pot fi trimise la  adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .  

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” in regiunea Sud-Muntenia

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, pentru regiunea de dezvoltare Sud-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a decis suspendarea executării contractelor supuse verificărilor efectuate de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, din Regiunea Bucureşti Ilfov.

 
Pe data de 21 decembrie 2011, Guvernul a adoptat Codul de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile. Click aici pentru descărcarea documentului.
 
S-a lansat, pentru consultare publică, noul ghid al solicitantului pentru construirea şi dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT). Perioada consultarilor publice dureaza pana in data de 6 ianuarie 2012, ora 14.00. Observatii se pot transmite la dna. Adiţa Stanca, email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau la dna. Georgiana Florescu, email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  Pentru vizualizarea noului ghid, click aici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instructiunea nr. 72 din data 01.08.2011

 

Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevazute de O.U.G. nr.34/2006

Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse in Anexa Nr. 2B A O.U.G. nr. 34/20

Notă pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de intervenţie 1.1

Anexa 1 – la Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011


PREZENTAREA PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL DE SPRIJIN PENTRU ACCELERAREA GRADULUI DE ABSORBŢIE A INSTRUMENTELOR STRUCTURALE DESTINATE ROMÂNIEI OUG nr. 9/2010

ATENŢIE! In data de 11 mai 2011, a fost publicat ghidul solicitantului pentru al doilea apel de proiecte privind Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora din cadrul domeniului major de intervenţie 5.3. Acesta poate fi descarcat de la sectiunea Ghidul Solicitantului, de pe acest site.

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 2.1 – „Reabilitare si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv contrusctia/reabilitarea soselelor de centura”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1, în regiunea de dezvoltare Sud Est

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2, în regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov

Notă privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de propietate si de execuţie a lucrărilor din cadrul Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 4.1

Notă privind eligibilitatea unor cheltuieli în cadrul axei prioritare 1

Notă privind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1

Instructiune pentru modificarea Anexei II la contractele finantate in cadrul axei prioritare 1, 2 si 5 (DMI 5.2)

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2, în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

ANUNŢ PUBLIC Organismul Intermediar pentru Turism din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului lanseaza spre consultari publice Ghidul solicitantului pentru DMI5.3, operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora. Ghidul impreuna cu anexele pot fi descarcate de aici. Comentariile si observatiile pot fi transmise la urmatoarele adrese de email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  si  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Termenul limita pentru primirea observatiilor: 30 zile lucratoare incepand cu 18.03.2011.

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1, în regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Erata! In primul numar al Revistei Regio a aparut o greseala de redactare. Astfel, in pagina 6, numarul corect al proiectelor depuse pe axa prioritara 2, Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale,  este de 310 proiecte.

Instructiune pentru aprobarea modificarii valorii maxime eligibile a proiectelor depuse in perioada 29 aprilie-19 decembrie in cadrul operatiunii de modernizare si extindere a structurilor de cazare precum si a structurilor conexe, aferente domeniului major de interventie 5.2 din POR

Instructiuni privind semnarea contractelor de finantare

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1, în regiunea de dezvoltare Vest

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 5.1, în regiunea de dezvoltare Sud-Est

Notificare beneficiari privind activitatea comisiilor de evaluare

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Nord-Est

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2, în regiunea de dezvoltare Sud vest Oltenia

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2, în regiunea de dezvoltare Vest

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 5.1, în regiunea de dezvoltare Vest

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 5.3, Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 3.1, în regiunea de dezvoltare Nord-Est

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 3.1, în regiunea de dezvoltare  Vest

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.1, în regiunea de dezvoltare  Centru

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.1, în regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Sud-Vest

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Sud-Est

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov

Începând cu data de 15 septembrie 2010, beneficiarii de finanţare Regio, care vor încheia contracte începând cu această dată,  vor respecta Manualul de identitate vizuală, ediţia a III-a, care poate fi descărcat în format .pdf de la secţiunea Documente / Identitate vizuală.

ANUNŢ PUBLIC Autoritatea de Management pentru POR 2007 - 2013 anunţă publicul interesat că proiectul de modificare a programului poate fi consultat in limba romana si in limba engleza. Comentarii şi observaţii pot fi trimise la  adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . 

În urma includerii observaţiilor Comisiei Europene cu privire la modificarea POR 2007-2013, a fost elaborată varianta a doua a documentului. Aceasta poate fi consultată în limba română şi în limba engleză.

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 5.1, în regiunea Sud Vest Oltenia

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, in regiunea de dezvoltare Nord Vest

Propunere AM POR de realocare a unor fonduri REGIO

A fost publicat GHID DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR REGIO împreună cu listele de verificare a cererii de rambursare. Acestea pot fi descărcate de la secţiunea Publicaţii: click aici!

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Centru

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul domeniului 4.3, în regiunea de dezvoltare Vest

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului 3.2, în Regiunea Sud - est

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului 4.1, în Regiunea Bucuresti-Ilfov

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului 3.2, în Regiunea Centru

Notă: DMI 5.3selectia transparenta a partenerului ONG, hotararea ADI

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.1., în regiunea Sud - Muntenia

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Sud-Vest Oltenia

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Vest

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.1., în regiunea Centru

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Centru

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Nord-Vest

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Sud - Muntenia

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.1., în regiunea Sud Vest Oltenia

Calendarul Orientativ Al Lansării Programului Operaţional Regional În 2010

Nota catre beneficiarii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 privind intructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit

Nota privind Anexa 1.2 Finantarea proiectului - domeniul major de interventie 4.3

Suspendarea activitatilor specifice POR 21.10.2009-10.01.2010

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.2., în regiunea Nord Est

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.2., în regiunea Nord Vest

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea  Bucureşti -Ilfov

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea Vest

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea Sud-Vest Oltenia

Notă pentru solicitanţii de finanţare care se încadrează în categoria polilor de creştere sau a polilor de dezvoltare urbană

Suspendarea depunerii cererilor de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea Centru

Suspendarea depunerii cererilor de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea Sud-Est

Notă privind declaraţia de eligibilitate

Instrucţiune privind lista de rezervă a proiectelor

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.1., în regiunea Sud-Muntenia

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 5.1., în regiunea Nord-Est

Evaluarea bugetului proiectului

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.4., în regiunea Sud-Muntenia

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 3.1., în regiunea Nord-Vest

Suspendarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului 2.1., în regiunea Vest

Instructiune solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate (domeniile 3.2, 3.4, 5.1)

Suspendarea depunerii de proiecte in cadrul domeniului 3.4, in regiunea Nord Vest

Suspendarea depunerii de proiecte in cadrul domeniului 5.1., în regiunea Centru

Verificarea conformităţii documentaţiei proiectului tehnic

Ghidul beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor speciale de contract (sursa: Ministerul Finanţelor Publice)

Valabilitatea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor tehnice

Clarificări privind cererile de finanţare depuse în cadrul domeniului 3.4.

Evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare depuse în cadrul domeniului 5.3.

Documentele anexate cererii de finanţare: Rezumatul proiectului nu va mai fi solicitat

Clarificare Corrigendum nr.2, Axa prioritară 1, sub-domeniul Centre urbane

Cheltuieli eligibile pentru domeniile 5.1. şi 5.2.

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în regiunea Nord-Vest, pentru domeniul 2.1.

Suspendare depunerii cererilor de finanţare în Regiunea Nord-Est, pentru domeniul 3.4.

Instrucţiune privind data depunerii proiectului tehnic

Instrucţiune privind documentaţia cererii de finanţare şi bugetul proiectului

Procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional

Planurile de Analiză şi Acoperire a Riscurilor , anexate la cererea de finanţare pentru domeniul 3.3.

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare pentru axa prioritară 2, în regiunea Sud-Muntenia

Metodologia de calcul al finanţării nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit (Anexă)

Nota privind proiectele generatoare de venit si modele declaratie de angajament pe domenii

Avizul Natura 2000 - modificare legislaţie 16 ianuarie 2009: termen limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul operaţiunii Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice

Completarea secţiunii Achiziţii publice din Cererea de finanţare