European Union        Government of Romania       Ministry for Regional Development and Public Administration       2007-2013 Structural Instruments

2014-2020 Programming

ANUNŢ privind selecţia partenerilor reprezentând organizaţii din mediul economic, social, academic şi societatea civilă, în vederea participării ca membri în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională, constituit pentru pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020.

În conformitate cu Memorandumul aprobat în şedinţa de Guvern din data de 13 iunie a.c., organizaţiile din mediul economic, social, academic şi societatea civilă, implicate în structurile parteneriale, sunt: organizaţii neguvernamentale; confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional; federaţii patronale reprezentative la nivel sectorial; asociaţii profesionale; confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional; federaţii sindicale reprezentative la nivel sectorial; Academia Română; institute de cercetare-dezvoltare; instituţii de învăţământ superior; pacte regionale pentru ocupare şi incluziune socială; bănci; Camera de Comerţ şi Industrie a României; Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti; camerele de comerţ judeţene.