European Union        Government of Romania       Ministry for Regional Development and Public Administration       2007-2013 Structural Instruments

Press Release

13 July 2018

Versiunea finală a Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice. Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost aprobată in data de 12.07.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și adminsitrației publice și este publicata în site-ul programului www.inforegio.ro
Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice. Programul Operaţional Regional 2014-2020 conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.B./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

Read More
06 April 2017

În 05 aprilie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis Ordinul pentru modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 3161/2016”, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1. Astfel, principalele modificări prevăd:

Read More
13 January 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 31 iulie a.c., în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.
Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 30 august, AMPOR a primit, în continuare, numeroase propuneri, observații și întrebări pe marginea condițiilor de accesare a finanțării de către microîntreprinderi, în cadrul acestui apel de proiecte. Dat fiind acest considerent, în cadrul documentului anexat la prezentul comunicat de presă sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observații/propuneri/întrebări primite în perioada 30.08.2015-12.11.2015.Mulțumim tuturor celor care au participat la consultarea publică.


Ghidul solicitantului este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată de îndată ce toate condițiile necesare lansării apelului de proiecte sunt îndeplinite.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

21 March 2013

On Thursday, 21 March, Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, attended the high-level seminar on Franco-Romanian decentralised cooperation, organised in Paris by the Romanian Embassy in France.

Read More
20 March 2013

On Tuesday, 19 March, in Brussels, Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, discussed with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, about how regionalisation could improve the use of European funds in Romania.

Johannes Hahn welcomed the initiative to start such a process and showed interest in its future evolution. The Commissioner pointed out that the main goal to be considered in the design and implementation of this process should be the effective raising of European funds, so that Romanian citizens benefit from the investments financed by the European Union.

Read More
02 March 2013

On Tuesday, 19 March, in Brussels, Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, presented to the full Committee on Regional Development (REGI) of the European Parliament the state of Romania's regionalisation-decentralisation process.

"My message as Deputy Prime Minister is that Romania has the ability to learn from past mistakes and we want to be very well prepared for the fund absorption race, on 1 January 2014. Regionalisation is not an end in itself, the ultimate goal of the process is to set up functional structures. The current development regions mostly work in parallel with the counties. They have no own regional identity, no decisional power, no competencies, cannot manage projects, cannot ensure a democratic representation of local communities," Dragnea said in the Committee.

Read More
14 February 2013

Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, announced today the objectives of the ministry for the Regional Operational Programme 2007-2013 (ROP). The statement was made in Pitesti, on the occasion of the signature of two new contracts financed under the ROP, managed by the Ministry of Regional Development and Public Administration (MRDPA).
1360854704-2561

Read More
12 February 2013

The financing contract was signed today by Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, together with General Mayor Sorin Oprescu and the Director of the Bucharest-Ilfov RDA, Dan Nicula.

Read More
29 January 2013

Today, January 29, at the headquarters of the ministry, Deputy Prime Minister Liviu Dragnea, Minister of Regional Development and Public Administration, signed 27 contracts financed by European funds, under the Regional Operational Programme 2007-2013, for projects in 14 counties.

dragnea

Read More
11 January 2013

The Regional Operational Programme 2007-2013, managed by the MRDPA, will finance the flyover intended to solve traffic problems in the north of Ploiesti municipality. Thus, a yaw-type flyover will be built on County Road DJ102, as well as the links with National Road DN1B, through multi-level slip roads.

Semnare ctr Prahova 11ian

 

Read More
26 October 2012

The project destined to the rehabilitation of the road infrastructure in Sudului Square will be financed from European funds under the Regional Operational Programme 2007-2013 (Regio), managed by the Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT).

The financing contract was signed today, 26 October, by the Minister of Regional Development and Tourism, Eduard Hellvig, and the General Mayor of Bucharest Municipality, Sorin Oprescu.

Read More
15 October 2012

The Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT) extended the consultation period on the Applicants' Guidelines for projects on increasing energy efficiency in housing blocks, with financing from European funds, therefore, the call for proposals was rescheduled for 1 November

Read More
10 October 2012

On Thursday, 10 October 2012, the Managing Authority of the Regional Operational Programme (ROP MA) within the Ministry of Regional Development and Tourism (MDRT) organised a visit for journalists to projects financed from European funds, in the South-East Development Region.

Read More
03 October 2012

In the period March 2009 - August 2012 the Managing Authority of the Regional Operational Programme within the Ministry of Regional Development and Tourism developed the Regio project: Information and promotion 2009-2010.

Read More
01 October 2012

The Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT) and the Ministry of European Affairs signed the financing agreement for the project "Support for the partial financing of the staff costs incurred by the MRDT, during the period 2012-2015, for the staff involved in the management of structural instruments". The project is co-financed by the European Fund for Regional Development, under the Operational Programme Technical Assistance 2007-2013, Priority Axis 1 "Support for the implementation of structural instruments and the coordination of the programmes", key area of intervention 1.1 "Support for the management and implementation of structural instruments".

Read More
28 September 2012

The Managing Authority for the Regional Operational Programme, within the Ministry of Regional Development and Tourism, held the Regio Communicators Forum in Bran, during the period 26-28 September 2012.

Read More
12 September 2012

Over 17 million shall be made available to those interested in accessing non-reimbursable European funds for new tourism development projects. Financing is provided under the Regional Operational Programme 2007-2013 (Regio), Axis 5, Key area of intervention KAI 5.2 "Creation, development, modernisation of the tourism infrastructure for valorisation of natural resources and for increasing the quality of tourism services".

Read More
06 September 2012

Public institution buildings are a new energy efficiency objective that the Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT) aims at financing from European funds. They are buildings of hospitals and school units in urban centres.

Read More
06 September 2012

Today, 6 September, the Supervisory Board for non-reimbursable fund absorption held its first working meeting, to evaluate the progress of the Regional Operational Programme 2007-2013 (Regio), managed by the Ministry of Regional Development and Tourism (MRdT) through the Managing Authority of this programme.

Read More
05 September 2012

The process of preparation of the future framework for accessing and implementing non-reimbursable European funding programmes for the period 2014-2020 is underway at the level of the Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT).

Read More
22 August 2012

The Minister of Regional Development and Tourism, Eduard Hellvig and the General Mayor of Bucharest, Sorin Oprescu, agreed today to unblock projects of interest for Bucharest, whose solving was delayed until now. The rehabilitation, modernisation and equipping of the ambulatory units of the Dr. Victor Gomoiu Clinic Hospital for Children and the Foisor Orthopaedic Clinic Hospital, the modernisation of the Piata Sudului road infrastructure, as well as the planning of the tourism circuit on the Floreasca and Tei lakes, the Esplanada project are among the topics covered.

Read More
17 August 2012

Today, 17 August, in Calarasi, Marcel Bolos, State Secretary in the Ministry of Regional Development and Tourism, signed the financing contract for the project Establishment of a business structure in the locality of Călugăreni, Giurgiu County.

Read More
13 July 2012

În urma ştirilor apărute în presă, care citează declaraţii şi un document ce ar aparţine reprezentanţilor DG REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene) cu privire la stadiulProgramului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), facem următoarele

Read More
12 July 2012

From this autumn, housing blocks in the municipalities that are county capitals will benefit from complex works to increase energy efficiency, aided by European funds.

The Ministry of Regional Development and Tourism has finalised negotiations with the European Commission for financing, in the current financial year, under the Regional Operational Programme, activities to increase energy efficiency of housing blocks, and the memorandum to that effect was approved in the Government meeting of yesterday, 11 July.

Read More